4G Viettel | Trang thông tin về 4G Viettel Telecom
Khuyến mại, gói cước 4G

CẬP NHẬT LIÊN TỤC TRONG NGÀY

CHUYÊN TRANG

THÔNG TIN KHUYẾN MẠI VIETTEL

4G Viettel | Trang thông tin về 4G Viettel Telecom

Gói Mimax70 Viettel

70.000
VNĐ / 30 ngày
3GB data
Soạn: MIMAX70 0988246777 gửi 9123

Gói Mimax90 Viettel

90.000
VNĐ / 30 ngày
5GB data
Soạn: MIMAX90 0988246777 gửi 9123

Gói Mimax125 Viettel

125.000
VNĐ / 30 ngày
8GB data
Soạn: MIMAX125 0988246777 gửi 9123

Gói Mimax200 Viettel

200.000
VNĐ / 30 ngày
15GB data
Soạn: MIMAX200 0988246777 gửi 9123